orange

生活处处有美景,只是看你善不善于发现


过年了,只有在拿压岁钱的时候最幸福……


多年以後,希望我回來時妳還是記憶中最美好的模樣


                                                        ——致青春


多年以後,希望我回來時妳還是記憶中最美好的模樣

                                                        ——致青春

死生契阔,与子成说。

执子之手,与子偕老。